product
PPS 1200:Firmline ด้วยระบบรองรับที่มีประสิทธิภาพของชั้นวัสดุ Flexifoam จะช่วยเพิ่มแรงคืนตัวและกระจายน้ำหนัก จากด้านบนสู่ด้านล่างของที่นอน ชั้นฟองน้ำพิเศษ Durafoam ช่วยเพิ่มความนุ่มสบาย พร้อมตาข่าย High-Strength Polypropylene ช่วยป้องกันการยุบตัวของชั้นวัสดุ ในระหว่างตัวสปริง


More items ...