product
PPS 1200:Marquis เลือกสัมผัสแห่งความนุ่มนวลชั้นเยี่ยม ด้วยวัสดุคุณภาพที่เสริมความหนาแน่นและรองรับแรงกด ด้วยชั้น High-density Polyurethane Foam ที่ให้ทุกส่วนของร่างกายคุณได้ผ่อนคลายอย่างเท่าเทียมกัน และเพิ่มชั้น Lumber Support รับแรงกดจากสะโพกช่วยให้คุณรู้ซึ้งถึงความหมายของการพักผ่อนอย่างแท้จริง


More items ...