product
PPS 1500:Diamond ความนุ่มสบายที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นอน Diamond ซึ่งประกอบด้วยชั้นวัสดุ Miracle Foam หนาเป็นพิเศษ ช่วยกระจายแรงกดทับ และเพิ่มความนุ่มสบายให้กับที่นอน ชั้น Ultrafirm Pad ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์อัดแน่น ช่วยเสริมความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนัก เหมาะสำหรับผู้ที่ตอ้งการความนุ่มสบายของที่นอน ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ในคุณภาพของการรองรับการกดทับ


More items ...