ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัทห้างที่นอนเอกลักษณ์ ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาทั้งหมด 20 ปี
โดยทางเราได้ดำเนินกิจการค้าสินค้าประเภทที่นอนในทุกๆ Brand เช่น

Omazz Lotus Slumberland Sealy Lazboy

ในปัจจุบันทางบริษัทได้เปิด Shop ไว้รองรับ ปริมาณความต้องการของลูกค้าทั้งหมด 3 แห่งได้แก่

MBK Center The Mall The Mall

และทางบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้าใน Brand ส่วนใหญ่ที่มีผู้บริโภคไว้วางใจให้เป็นฝ่ายโปรโมชั่นแต่งเพียงผู้เดียว
ในการจำหน่ายสินค้าตามงานจัดแสดงเฟอนิเจอร์ต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อแตกต่าง
- มีบริการขนส่งสินค้าที่ดี จากพนักงานมีความรู้ความชำนาญและได้รับการฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ จึงทำให้เรากล้ารับประกันตัวสินค้า
ก่อนถึงมือลูกค้า ซึ่งเกิดจากการส่งสินค้าที่ผิดพลาดทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที
- ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็นหน่วยโปรโมชั่นโดยตรงจากผู้ผลิต และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้า และทางเรายังได้มีการจัดทำโปรโมชั่น
ตัวสินค้าอยู่เสมอๆ จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ได้จากทางเราไปจึงเป็นสินค้าใหม่ และสมบูรณ์ 100%
โดยผู้บริโภคทุกคนต้องได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุด
- พนักงานทางบริษัทของทางเอกลักษณ์มีการฝึกอบรมกิริยา กับคัวผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างเป็นอย่างดีในแต่ละรูป แต่ละ Brand
โดยเฉพาะ Brand Lotus Omazz Slumberlan Sealy ซึ่งสามารถให้ความรู้และคำแนะนำเปรียบเทียบสเป็กตัวสินค้าให้แก่
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ให้ตรงจุดประสงค์การใช้งานของลูกค้าได้ตามความต้องการ ซึ่งทางเราสามารถพูดได้ว่า (สุขภาพหลังของคุณคืองานของเรา)
- ในการรับประกันหลังการขายทางบริษัทได้มีการตั้งพนักงาน Service โดยตรงจึงทำให้การบริการมีความรวดเร็ว และสะดวกสบาย

และทางบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้าใน Brand ส่วนใหญ่ที่มีผู้บริโภค

ไว้วางใจให้เป็นฝ่ายโปรโมชั่นแต่งเพียงผู้เดียวในการจำหน่ายสินค้าตามงานจัดแสดงเฟอนิเจอร์ต่างๆ

ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

ข้อแตกต่าง

- มีบริการขนส่งสินค้าที่ดี จากพนักงานมีความรู้ความชำนาญ และได้รับการฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์

จึงทำให้เรากล้ารับประกันตัวสินค้าก่อนถึงมือลูกค้า ซึ่งเกิดจากการส่งสินค้าที่ผิดพลาดทางเรายินดี

เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที

- ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็นหน่วยโปรโมชั่นโดยตรงจากผู้ผลิต และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้า

และทางเรายังได้มีการจัดทำโปรโมชั่นตัวสินค้าอยู่เสมอๆ จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ได้จากทางเราไปจึงเป็นสินค้าใหม่ และสมบูรณ์ 100% โดยผู้บริโภคทุกคน

ต้องได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุด

- พนักงานทางบริษัทของทางเอกลักษณ์มีการฝึกอบรมกิริยา กับคัวผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างเป็นอย่างดี

ในแต่ละรูป แต่ละ Brand โดยเฉพาะ Brand Lotus Omazz Slumberlan Sealy ซึ่งสามารถให้ความรู้

และคำแนะนำเปรียบเทียบสเป็กตัวสินค้าให้แก่ ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ให้ตรงจุดประสงค์การใช้งาน

ของลูกค้าได้ตามความต้องการ ซึ่งทางเราสามารถพูดได้ว่า (สุขภาพหลังของคุณคืองานของเรา)

- ในการรับประกันหลังการขายทางบริษัทได้มีการตั้งพนักงาน Service โดยตรงจึงทำให้การบริการ

มีความรวดเร็ว และสะดวกสบาย